Over GHOPEC

Over GHOPEC

Na noodgedwongen beëindiging van mijn carrière als tandarts-gnatholoog, bleek alle verworven kennis op de diverse (para) medische gebieden zeer van nut te zijn voor de tandheelkundige ergonomie en vooral de fysieke aspecten daarvan. Dit heeft geleid tot een jarenlange samenwerking met o.a. Prof. Oene Hokwerda, Drs. Joseph Wouters en Drs. Rolf de Ruijter.De vraagstellingen hebben niet alleen geleid tot de “Ergonomic Requirements for Dental Equipment” (zie www.esde.org onder Documents) Maar ook tot oplossingen. De bekendste treft u hier op deze website. De oorspronkelijke GHOPEC bleek na één serie veel te duur om te produceren en na vereenvoudiging bleek Type II eveneens aan alle gestelde eisen te kunnen voldoen.

Kennis bij tandarts- en mondhygiëne praktijken

Als oude bekende op vele congressen kreeg ik het steeds moeilijker, veel fabrikanten op equipment gebied huren tandartsen/fysiotherapeuten t/m fitness-instructeurs in om hun producten te promoten en hun klanten met pseudowetenschappelijke argumenten te overspoelen. Ingenieuze marketingtechnieken verdoezelen het gebrek aan kennis omtrent de daadwerkelijke arbeidsomstandigheden in de tandarts- en mondhygiëne praktijken. (Trouwens een flink aantal stoelen functioneert ook als de best mogelijke bureaustoel, vaak in combinatie met een in hoogte verstelbaar werkblad.)

Focus op ergonomie

Het is de bedoeling van deze website om zoveel mogelijk objectieve informatie te verschaffen over tandheelkundige ergonomie in het algemeen en zitten in het bijzonder. Het begin is er: de poster van Prof. Dr. Mieke de Bruijne, de literatuurverwijzing is: Applied Ergonomics (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2016.02.014 en het artikel: ´Het perpetuum mobile van musculo-skeletale klachten´ van Engels en Hokwerda zijn in te zien en te downloaden van deze site. Er zit nog meer in de pijplijn, samen met genoemde collegae komt er een artikel waarin afgerekend wordt met de vergelijkingen tussen het gebruik van een paardenzadel en een zadelstoel. Ook daar is geen woord marketing bij!Paul Engels