De stoel

De stoel

GHOPEC II werkstoel+

GHOPEC

De naam is een acroniem ( GHOPEC: Gaining Height On Professional Ergonomic Chair) Iedereen die voor zijn werk hoger moet zitten dan zijn/haar onderbenen lang zijn, kan dat op twee manieren oplossen. Of er wordt op de rand van de stoel gezeten, of er is een stoel met een naar voren gekanteld zitvlak. In beide gevallen verandert de geometrie van het zitten, er ontstaan drukplaatsen op gebieden waar druk niet gewenst is, namelijk op de weke delen. Bij een zadelstoel treedt naast die ongewenste druk ook een verschuiving van de zitbeenknobbels op bij iedere beweging van het been. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de flyer.

Met de uitvinding van de GHOPEC is die ongunstige drukverdeling opgelost door met een gedeelde zitting te werken. Op het achterste, horizontale zitdeel komen de zitbeenknobbels. De bovenbeen-ondersteuning komt van het instelbare voorste zitdeel. Bij de GHOPEC Type II wordt bij een gekozen zithoogte de bovenbeenondersteuning d.m.v. een draaiknop ingesteld. Het tweede essentiële deel van de uitvinding betreft de bekkensteun. Uit literatuur en talloze proefnemingen komt naar voren dat de houding rechtop alleen bereikt kan worden door het lichaam met geheven borstbeen uit te strekken met de schouders recht boven de heupgewrichten. Dan wordt de bekkensteun aangelegd en mag er ontspannen worden .Iedere keer weer blijkt dat dan de hoofdevenwichtsspieren nog steeds ontspannen zijn, oftewel dat een fysiologische zitpositie wel degelijk mogelijk is. De bekkensteun verhindert het inzakken van de rug. Rechtop zitten moet dus geleerd worden en vooral indien er al klachtenpatronen aanwezig zijn, is dat niet makkelijk, maar des te noodzakelijker!